loteria z ezdrapka.com

Loteria Mieszkaniowa Osiedle Brzozowa

02.01.2017 roku rozpoczęła się loteria „Loteria Mieszkaniowa Osiedle Brzozowa” dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych znajdujących się na Osiedlu Brzozowym w Oleśnicy przy ul. Brzozowej.
Aby przystąpić do Loterii należy spełnić następujące warunki:
a. Zawrzeć z Deweloperem w okresie od dnia 02.01.2017 roku dnia 08.12.2017 roku (z zastrzeżeniem postanowień pkt 12 Regulaminu):
i. „Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowę sprzedaży” przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego, określonego w pkt 7 Regulaminu
lub
ii. „Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowę sprzedaży i ustanowienie hipoteki” przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego, określonego w pkt 7 Regulaminu.

Umowa określona w ppkt a niniejszego pkt („zwana dalej „Umową”) musi w sposób ostateczny przenosić prawo własności ww. lokalu z Dewelopera na Uczestnika; w szczególności Umową w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jest „Umowa deweloperska i umowa przedwstępna”.
oraz
b. w okresie od dnia 02.01.2017 roku dnia 08.12.2017 roku dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 14-18 Regulaminu, nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy.

Nagrodą jest samochód osobowy marki Jeep Renegade Sport o wartości 64.000,00 zł brutto.

Loteria dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Grupą I”);

Oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanych dalej „Grupą II”),

Serdecznie zapraszamy!

Loteria Mieszkaniowa Osiedle Brzozowa