Loteria „PODWAJAMY TANKOWANIE”

15.11.2017 wystartowała loteria „podwajamy tankowanie” dla stacji paliw LOTOS oraz LOTOS Optima!
Uczestnik w celu wzięcia udziału w loterii:
- powinien dokonać jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) dowolnej ilości dowolnego rodzaju/ów paliwa objętego Sprzedażą promocyjną w Loterii (PB95, PB98, PB98 Dynamic, ON, ON Dynamic, LPG) (z wyłączeniem transakcji dokonywanych na podstawie dokumentu WZ, przy użyciu kart LOTOS Biznes oraz innych kart flotowych akceptowanych przez Stacje) ; dowód Zakupu promocyjnego obok paliwa może również zawierać inne produkty/usługi nieobjęte Loterią.
- odebrać od kasjera dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz zeskanowany w systemie kasowym Stacji (w trakcie dokonywania Zakupu promocyjnego) kupon z unikalnym kodem
- dokonać prawidłowego zgłoszenia:

* za pomocą SMS na numer 70915 (koszt wynosi 0,62 z VAT), lub

*wypełnić formularz na stronie www.podwajamy.pl

Przewidziano 732 nagrody w postaci kart przedpłaconych; każda z kart zostanie doładowana kwotą o wartości równej kwocie zapłaty za zakup paliwa lub paliw, które znajduje/ą się na dowodzie Zakupu promocyjnego powiązanym ze zwycięskim Kodem, z zastrzeżeniem iż maksymalna wartość nagrody za jeden Zakup promocyjny wynosi 534,00 zł brutto niezależnie od tego ile rodzajów paliw nabył uczestnik oraz jaką kwotę za nie zapłacił.

Loteria przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat!

Serdecznie zapraszamy!