loteria z ezdrapka.com

Loteria „TYSIAKI ZA PATYKI”

27.04.2018 roku rozpoczęła się loteria pn. „TYSIAKI ZA PATYKI”.
W celu przystąpienia do Loterii, Sprzedawca (osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zgodę pracodawcy na udział w loterii) jest zobowiązany w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2018 roku:

a. dokonać prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego w Loterii
b. odebrać od konsumenta przynajmniej jeden patyk od loda Big Milk z numerem.

Raz w tygodniu Sprzedawca otrzyma sms-a ze zwycięskim numerami patyków - Sprzedawca sprawdza czy posiada patyk ze zwycięskim numerem.

Sprzedawca może zaprosić swojego przedstawiciela handlowego do udziału w Loterii -w sms-ie rejestracyjnym wpisuje jego numer telefonu.

Sprzedawca zobowiązany jest zachować oryginały otrzymanych od konsumentów patyków Lodów w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

Maksymalna pula nagród pieniężnych w Loterii wynosi 200.000,00 zł.

Zapraszamy do udziału!

Loteria „TYSIAKI ZA PATYKI”