loteria z ezdrapka.com

Loteria „URODZINOWA LOTERIA 25 LAT CAREX”

Od września 2018r rozpoczyna się loteria „URODZINOWA LOTERIA 25 LAT CAREX” dla marki Carex.
Aby zostać Uczestnikiem Loterii należy w dniach od 01.09.2018r do 31.10.2018r:
- dokonać zakupu/zakupów minimum 1 dowolnego Produktu, oferowanego do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej lub cash and carry zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentowanego jednym dowodem zakupu tj. paragonem albo tzw. fakturą konsumencką wystawioną dla Uczestnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który wskazuje na zakup Produktu,

- dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii na stronie www.carex-loteria.pl

Nagrody: jednodniowy rodzinny pobyt w Energylandii z noclegiem dla 4-rech osób, nagrody pieniężne o wartości 500 zł oraz rodzinne zestawy produktów Carex.
Uczestnik zobowiązany jest zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały dowodów zakupu. Loteria przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych.


Zapraszamy!

Loteria „URODZINOWA LOTERIA 25 LAT CAREX”