Loteria „Wielka Loteria Arysty”

14.02.2018r rozpoczęła się loteria pn. „Wielka Loteria Arysty”.

Aby zostać uczestnikiem Loterii, należy w okresie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. spełnić łącznie następujące warunki:

a. dokonać w Punkcie handlowym, znajdującym się na liście Punktów handlowych biorących udział w Loterii, jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) towarów firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o. za kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto,

b. odebrać od kasjera dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz kupon loteryjny z unikalnym kodem,

c. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 15-17 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego.

Za każde pełne 500 zł wydane na towary firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. Uczestnik otrzymuje 1 Kupon.

Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały otrzymanych Kuponów oraz oryginały dowodów Zakupów promocyjnych w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody.

W część I Loterii przewidziano następujące nagrody:
- nagroda główna w postaci bonu o wartości 123,000 zł brutto na wybrany (1 z 3) samochód marki Ford,
- nagrody codzienne w postaci 334 kwot pieniężnych w wysokości 500,00 zł każda.
Każda nagroda w części I Loterii dodatkowo związana jest z bonusem w postaci nagrody dla Punktu handlowego:
- bonus do nagrody głównej w postaci bonu na wybrany (1 z 3) samochód marki Ford,
- bonusów do nagród codziennych w postaci kwot pieniężnych w wysokości 500 zł każda.

Loteria podzielona jest na dwie części:

* część I przeznaczona dla konsumentów: osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski,

* część II przeznaczona dla prowadzących w terminie od 15.02.2018 do 31.07.2018 sprzedaż towarów firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.:

i) osób fizycznych, które ukończyły 18 lat - sprzedawców zatrudnionych w Punktach handlowych, które są uczestnikiem programu partnerskiego Samurai i posiadają zgodę pracodawcy na udział w ww. programie,

ii) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które są uczestnikami programu partnerskiego Samurai,

iii) dystrybutorów Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) mających podpisaną umowę dystrybucyjną.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!