loteria z ezdrapka.com

Loteria „Skywards” - znamy laureatów!

Znamy laureatów loterii „Skywards” - zostali nimi: pan Zbigniew z Białegostoku oraz pan Łukasz, również z Białegostoku.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w loterii.

Informacja z dnia 1 sierpnia 2019 r.:
Loteria „Skywards”

W zdrowym ciele zdrowy duch! Poczuj się jak gwiazda AC Milan i przymierz się do koszulki sportowej. Jak? Weź udział w loterii „Skywards” i graj o jedną z dwóch oryginalnych koszulek sportowe AC Milan z podpisami piłkarzy!

Co trzeba zrobić, aby móc zagrać o koszulki? Tylko 2 kroki dzielą Cię od wzięcia udziału w loterii, oto one:
1. W terminie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku dołącz do programu Skywards DOŁĄCZ
2. W terminie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 21:00, na terenie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, odbierz formularz loteryjny, wypełnij go i wypełniony wrzuć do urny.

Formularz zgłoszeniowy można odebrać na terenie Lotniska im. F. Chopina u hostessy, na terenie lotniska w terminie od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 21:00. Hostessy znajdują się w wyznaczonym miejscu w hali odlotów (strefa C, D hala publiczna odlotów oraz strefa zastrzeżona odlotów pearce północny, przed kontrolą paszportową), można je rozpoznać po brandowanych koszulkach Fly Emirates.
Urna do losowania, do której należy wrzucić wypełniony formularz celem dokonania Zgłoszenia i wzięcia udziału w losowaniu nagród głównych, znajduje się wyznaczonym miejscu w hali odlotów (strefa C, D hala publiczna odlotów oraz strefa zastrzeżona odlotów pearce północny, przed kontrolą paszportową), można je rozpoznać po gablotach brandowanych koszulkami AC Milan. Urna jest otwarta w terminie od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 21:00.

Losowanie nagród nastąpi dnia 3 września w biurze Organizatora Loterii. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany w formularzu adres mailowy.

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Zapraszamy do udziału w Loterii.

UWAGA!
W sytuacji zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, przemożne, któremu nie da się zapobiec (w tym akty terroru), na skutek czego uczestnik nie będzie mógł dokonać zgłoszenia w Loterii w sposób opisany powyżej (urna zostanie zamknięta), Organizator zapewnia uczestnikowi inny sposób dokonania zgłoszenia. W takiej sytuacji, uczestnik wysyła na adres info@grzegrzolka.pl wiadomość e-mail, w której podaje następujące informacje:
a) Termin i rodzaj wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła dokonanie zgłoszenia,
b) Adres e-mail, na który otrzyma link do dokonania zgłoszenia.
Na podany w wiadomości adres e-mail Organizator wysyła link do formularza zgłoszeniowego zgodnego z formularzem fizycznym. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz najpóźniej do godz. 21.00 dnia 31.08.2019 r., bądź do godz. 21.00 dnia 02.09.2019 r. jeśli sytuacja uniemożliwiająca dokonanie Zgłoszenia (siła wyższa) miała miejsce dnia 30-31.08.2019 r. W przypadku potwierdzenia, że w terminie wskazanym przez Uczestnika zadziałała siła wyższa, uzupełniony formularz zostanie wydrukowany przez Organizatora i dołączony do formularzy biorących udział w losowaniu nagród dnia 03.09.2019 r.

Loteria „Skywards” - znamy laureatów!