loteria z ezdrapka.com

Wielka Loteria dla Majstrów

Rusza kolejna edycja loterii pn. Wielka Loteria dla Majstrów.
Aby przystąpić do Loterii Uczestnik jest zobowiązany w dniu 23.02.2019 r. w
określonych godzinach spełnić poniższe warunki:
a. odwiedzić targi wskazane w par 3 Regulaminu Loterii,
b. dokonać deklaracji zamówienia na dowolne towary oferowane przez
wybranych dostawców, których lista znajduje się na stronie
www.majsterbudowlaneabc.pl. Łączna kwota wszystkich dokonanych deklaracji
zamówienia nie może być niższa niż 10.000 zł netto. Deklaracja zamówienia
jest dokonywana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza Deklaracja
Zamówienia,
c. po dokonaniu deklaracji zamówienia, zgłosić się do Punktu Obsługi
Loterii i okazać prawidłowo wypełniony Formularz, na którym widnieje m.in.
pieczątka i podpis Dostawcy,
d. odebrać od osoby obsługującej Punkt Obsługi Loterii kupon
promocyjny,
e. wrzucić do urny jedną część Kuponu,
f. wziąć udział w losowaniu nagród na zasadach określonych w par. 10
Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że losowanie może odbyć się w dniu
24.02.2019 roku.

W Loterii przewidziano następujące nagrody:
- 1 nagroda: samochód osobowy marki CITROEN C-3
- 2 nagrody: iPad APPLE 9.7
- 4 nagrody: Iphone 6S
- 6 nagród: rower Pszczółka

Loteria przeznaczona jest wyłączenie dla przedsiębiorców (osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które należą do Grupy
MAJSTER BUDOWLANE ABC i które spełnią pozostałe warunki Regulaminu.


Serdecznie zapraszamy do udziału!!

Wielka Loteria dla Majstrów