Wielka loteria dla majstrów. Edycja 2020 !

Zapraszamy na kolejną edycję loterii pn. Wielka Loteria dla Majstrów.
Loteria jest podzielona na trzy części:
a. Cześć I przeznaczona dla wszystkich Przedsiębiorców, którzy spełnią warunki wskazane w § 10 Regulaminu,
b. Cześć II przeznaczona dla wszystkich Przedsiębiorców, którzy są uczestnikami programu sprzedażowego „Targi terenowe” („Program”) i którzy spełnią warunki wskazane w § 11 Regulaminu,
c. Cześć III przeznaczona dla wszystkich Przedsiębiorców, którzy spełnią warunki wskazane w § 12 Regulaminu

Część I Loterii:
Aby przystąpić do części I Loterii Uczestnik jest zobowiązany w dniach 21-22.02.2020 r. w
określonych godzinach spełnić poniższe warunki:
a. odwiedzić targi wskazane w par 3 Regulaminu,
b. dokonać deklaracji zamówienia na dowolne towary oferowane przez
wybranych dostawców, których lista znajduje się na stronie
platforma.majsterbudowlaneabc.pl w zakładce „Targi”. Łączna kwota wszystkich dokonanych deklaracji
zamówienia nie może być niższa niż 10.000 zł netto. Deklaracja zamówienia
jest dokonywana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza „Deklaracja
Zamówienia”,
c. po dokonaniu deklaracji zamówienia, zgłosić się do Punktu Obsługi
Loterii i okazać prawidłowo wypełniony Formularz, na którym widnieje m.in.
pieczątka i podpis Dostawcy,
d. odebrać od osoby obsługującej Punkt Obsługi Loterii kupon
promocyjny dot. części I Loterii
e. wrzucić do urny jedną część Kuponu,
f. wziąć udział w losowaniu nagród w dniu 22.02.2020r na zasadach określonych w par. 13
Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że losowanie może odbyć się w dniu
23.02.2019 roku.

W części I Loterii przewidziano następujące nagrody:
a. 1 nagroda I stopnia: samochód osobowy marki CITROEN C1 o wartości 62.000,00 zł brutto,
b. Narody II stopnia o łącznej wartości 26.700 zł brutto:
• 10 nagród o łącznej wartości 3.200,00 zł brutto, każda w postaci kompletu dwóch biletów na wybrany mecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej o wartości do maksymalnej kwoty 320,00 zł brutto,
• 2 nagrody o łącznej wartości 4.000,00 zł brutto, każda w postaci iPhone 8 o wartości 2.000,00 zł brutto,
• 2 nagrody o łącznej wartości 8.000,00 zł brutto, każda w postaci kompletu dwóch biletów VIP na mecze Reprezentacji Polski w piłce nożnej o wartości 4.000,00 zł brutto,
• 1 nagroda: rower elektryczny o wartości 4.000,00 zł brutto,
• 1 nagroda: wózek elektryczny o wartości 7.500,00 zł brutto,


Część II Loterii:
Skierowana do Przedsiębiorców, którzy posiadają status uczestnika Programu oraz na indywidualnym koncie uczestnika Programu posiadają przynajmniej 1 punkt w Programie (uzyskany zgodnie z Regulaminem Programu). Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie: zakupu produktów z asortymentu znajdującego się m.in. w ofercie handlowej wybranych dostawców.
Aby przystąpić do części II Loterii Uczestnik jest zobowiązany w dniach 21-22.02.2020 r. w
określonych godzinach spełnić poniższe warunki:
a. posiadać na indywidualnym koncie uczestnika Programu przynajmniej 1 punkt w Programie,
b. odwiedzić Targi wskazane w par 3 Regulaminu,
c. zgłosić się do Punktu Obsługi Loterii,
d. wymienić posiadane na indywidualnym koncie uczestnika Programu na kupony promocyjne dot. części II Loterii („Kupon”), według zasad określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu,
e. wrzucić do urny jedną część Kuponu,
f. w dniu 22.02.2020 roku wziąć udział w losowaniu nagród na zasadach określonych w par. 13 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że losowanie może odbyć się w dniu 23.02.2020 roku.

W części II Loterii do wygrania samochód osobowy marki CITROEN C1 o wartości 62.000,00 zł brutto.


Część III Loterii:
Aby przystąpić do części III Loterii Przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:
a. odwiedzić znajdujący się Targach market PROFI,
b. uczestniczyć w prezentacji produktów marki Profi, która odbywać się będzie w markecie PROFI,
c. zgłosić się do Punktu wydania kuponów i odebrać od osoby obsługującej ten punkt kupon promocyjny dot. części III Loterii („Kupon”),
d. wrzucić do urny jedną część Kuponu,
e. w dniu 22.02.2020 roku wziąć udział w losowaniu nagród na zasadach określonych w par. 14 Regulaminu.

W części III Loterii do wygrania wózek elektryczny o wartości 7.500,00 zł brutto.

Loteria przeznaczona jest wyłączenie dla przedsiębiorców (osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), którzy należą do Grupy
MAJSTER BUDOWLANE ABC i które otrzymali zaproszenie na Targi oraz wieczorną galę, podczas której odbędzie się losowanie nagród.

Wielka loteria dla majstrów. Edycja 2020 !