Wielka Loteria Mokate 2020/2021

Zapraszamy na kolejną edycję loterii pn „WIELKA LOTERIA MOKATE”.
Loteria składa się z dwóch części:
a. części I, w której można wziąć udział przez dokonanie zakupu produktów marki Mokate, określonych w par 6 pkt 4 Regulaminu Loterii oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz wypełnienie przeznaczonego dla tej części Loterii formularza rejestracyjnego na stronie www.loteriamokate.pl;
b. części II, w której można wziąć udział przez wypełnienie przeznaczonego dla tej części Loterii formularza rejestracyjnego na stronie www.loteriamokate.pl, bez konieczności dokonania zakupu produktów Mokate.

Aby zostać Uczestnikiem części I należy:
* w terminie od 05.10.2020r do 13.12.2020r dokonać dowolnego zakupu przynajmniej jednego produktu marki Mokate (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu). Dowód zakupu promocyjnego musi spełniać wymogi wskazane w par 8 pkt 3 i 4 Regulaminu Loterii,
* w terminie od godz. 12:00:00 dnia 05.10.2020r do godz. 23:59:59 dnia 13.12.2020r dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii.

Aby zostać Uczestnikiem części II należy:
* w terminie od godz. 12:00:00 dnia 05.10.2020r do godz. 23:59:59 dnia 13.12.2020r dokonać prawidłowego zgłoszenia w loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.loteriamokate.pl
* prawidłowo wypełnić formularz

w loterii przewidziano następujące nagrody:
w części I: samochód FIAT 500 pop; karty przedpłacone VISA o wartości 1.000 zł oraz rabaty w wysokości 100 zł na zakup w internetowym sklepie https://www.sklep.mokate.com.pl/ oraz darmowej wysyłki towarów nabytych w ramach tego zakupu (podczas, którego zrealizowano rabat będący nagrodą). Do darmowej przesyłki zamówionych towarów zostanie dołączony kubek o wartości 15,38 zł brutto (wartość wysyłki zamówionych towarów i kubka wynosi 9,10 zł brutto),
w części II: rabaty w wysokości 30 zł na zakup w internetowym sklepie https://www.sklep.mokate.com.pl/ oraz darmowej wysyłki towarów nabytych w ramach tego zakupu (podczas, którego zrealizowano rabat będący nagrodą w Loterii). Do darmowej przesyłki zamówionych towarów zostanie dołączony kubek o wartości 15,38 zł brutto (wartość wysyłki zamówionych towarów i kubka wynosi 9,10 zł brutto).

Loteria przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terenie Polski, będące jednocześnie konsumentem w rozumieniu 22¹ kodeksu cywilnego.
Uczestnik zobowiązany jest zachować dowód zakupu promocyjnego.

Wielka Loteria Mokate 2020/2021