loteria z ezdrapka.com

WIOSENNA LOTERIA

Loteria prowadzona w Centrum Handlowym "Korona" we Wrocławiu oraz Centrum Handlowym "TULIPAN" w Łodzi.

Aby wziąć udział w Loterii należy w terminie :


dokonać zakupu:

w terminie od dnia 22.03.2019 roku do 31.03.2019 roku za minimum 100 zł brutto - w przypadku Centrum Handlowego "KORONA" na jednym, dwóch lub maksymalnie trzech dowodach zakupu, z tym, że:

jeśli Uczestnik dokona zakupu w hipermarkecie za dowolną kwotę, wówczas jest zobowiązany dodatkowo okazać jeden lub dwa dowody zakupu pochodzące z innego niż hipermarket punktu handlowo-usługowego.

w terminie od 01.04.2019 roku do 14.04.2019 roku za minimum 50 zł brutto - w przypadku Centrum Handlowego "TULIPAN" na jednym lub maksymalnie dwóch dowodach zakupu, z tym, że w przypadku łączenia dwóch dowodów zakupu przynajmniej jeden dowód zakupu musi pochodzić z punktu handlowo-usługowego innego niż hipermarket.oraz zgłosić się do Punktu Obsługi Loterii, w celu odbioru kuponu. Wypełnić kupon i wrzucić go do urny promocyjnej, biorąc udział w losowaniu nagrody głównej.


NAGRODY NATYCHMIASTOWE W CENTRUM HANDLOWYM TULIPAN: TERMOMIX, NACZYNIE NA KISZONKI, SŁUCHAWKI, PAROWAR i wiele innych.

NAGRODA GŁÓWNA: KARTA PODARUNKOWA O WARTOŚCI 1000 ZŁ BRUTTO.


Należy zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego.


Loteria skierowana do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

Zapraszamy do udziału w Loterii.

WIOSENNA LOTERIA