loteria z ezdrapka.com

Konkurs „Wiosennezakupyobi.pl”

Rozpoczyna się konkurs w marketach budowlanych sieci OBI Polska "Wiosennezakupyobi.pl", aby wziąć udział należy w terminie od godz. 18:00:00 dnia 30.03.2019r do godz. 20:00:00 dnia 30.04.2019r spełnić łącznie następujące warunki:
a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i mieć ukończone 18 lat,
b) przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Konkursu,
c) dokonać zakupu nie mniej niż jednego produktu nie mniej niż jednej z następujących marek: Atlas Sp. z o.o. , Soudal Sp. z o.o. , Classen Floor Systems Sp. z o.o. , Stones Sp. z o.o. , Stone Master S.A. Profile Vox Sp. z o.o. , D R E Sp. z o.o.. Zakup promocyjny musi być zarejestrowany na jednym dowodzie zakupu: paragon fiskalny, faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną lub prawną,
d) wykonać zdjęcie konkursowe zakupionego produktu w najbardziej kreatywny sposób i w kreatywnym otoczeniu, spełniające warunki określone w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu,
e) nie naruszać praw osób trzecich przy samodzielnym wykonaniu Pracy konkursowej,
f) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie,
g) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na opublikowanie informacji o zakończeniu Konkursu i przyznaniu Nagród na stronie www.wiosennezakupyobi.pl.

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym z marketów OBI po zakupie produktu albo w innym miejscu, wybranym przez Uczestnika, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 regulaminu konkursu.

do wygrania: samochód FIAT 500 oraz vouchery na zakupy w Marketach OBI o wartości 100 zł.


Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła 18 lat.
Regulamin dostępny na stronie www.wiosennezakupyobi.pl

Konkurs „Wiosennezakupyobi.pl”