Loteria „PODZIEL SIĘ KAWAŁKIEM SZCZĘŚCIA”

02.11.2018 r. rozpoczęła się loteria pn. "PODZIEL SIĘ KAWAŁKIEM SZCZĘŚCIA"
Uczestnik w celu wzięcia udziału w loterii powinien spełnić poniższe warunki:
a. dokonać jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) nie mniej niż dwa Produkty; Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać wymogi wskazane w pkt 4 i 5 Regulaminu Loterii,
b. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii.

Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)

Do wygrania 100 nagród pieniężnych, każda w wysokości 1.000 zł.

Loteria jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski.

Zapraszamy!