loteria z ezdrapka.com

Loteria „WIELKA LOTERIA PROVIDENTA”

23.05.2018 roku rozpoczęła się loteria pn. „WIELKA LOTERIA PROVIDENTA”.

Loteria podzielona jest na dwie części:

a. część I przeznaczona jest dla Klientów Providenta.

b. część II przeznaczona jest dla Doradców Klienta.

Część I: Aby zostać Uczestnikiem loterii, należy w terminie od dnia 23.05.2018r do dnia 26.06.2018r spełnić następujące warunki:

- zawrzeć ważną Umowę Pożyczki za pośrednictwem jednego z Kanałów marketingowych,

- dokonać prawidłowego zgłoszenia w loterii

Część II: bierze udział Doradca Klienta, którego nr rejestru w dniu zawarcia Umowy Pożyczki został wpisany w polu „Nr rejestru” znajdującym się na wniosku o pożyczkę podpisywanym przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Pożyczki biorącej udział w Loterii, z wyjątkiem sytuacji, w której inny Doradca Klienta pełni zastępstwo przy pośredniczeniu w zawarciu Umowy Pożyczki i który posługuje się w dniu zawarcie tej Umowy Pożyczki numerem Rejestru Doradcy, którego zastępuje.

Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody:

a. w części I Loterii: 5x samochód osobowych marki FORD EcoSport oraz 500x nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł

b. w części II Loterii: 5x samochód osobowych marki FORD EcoSport oraz 500x nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Loterii!

Loteria „WIELKA LOTERIA PROVIDENTA”